Od 1 lutego 2017 będzie obowiązywać nowa taryfa dla ciepła:


We wrześniu 2012 otrzymaliśmy dotację z programu LIFE+ i NFOŚiGW na realizację projektu demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych. Dotychczas miękkie i supermiękkie kwasowanie były stosowane w sposób doraźny. Obecna metoda, zintegrowała oba sposoby, w jednej instalacji, której zadaniem jest utrzymanie stałych właściwości chemicznych wód geotermalnych, korzystnych dla chłonności złoża i obiegu geotermalnego
www.acidizing.com.pl


Zaproszenie do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego za 2016r.


ciepło z pewnego źródła ograniczenie emisji szkodliwych substancji
Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. to ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
konsulting i audyt techniczny
Wszechstronny konsulting i audyt techniczny w ramach realizacji inwestycji.
© Geotermia Pyrzyce Sp. z.o.o   ul.Ciepłownicza 27    74-200 Pyrzyce