Ciepło z pewnego źródła

Geotermia Pyrzyce sp. z o.o. – niezawodny producent energii cieplnej z wód geotermalnych.

Produkcja ciepła jest oparta na wykorzystaniu gorących wód, czerpanych z głębokości 1640 metrów, o temperaturze 64 °C. Instalacja technologiczna ciepłowni, to szereg prototypowych rozwiązań, do których w latach 2012-2014 dołączył projekt zapobiegania kolmatacji, w otworach zatłaczających.
www.acidizing.com.pl