Geotermia Pyrzyce – Ciepło z pewnego źródła!

Produkcja ciepła w pyrzyckiej Geotermii jest oparta na wykorzystaniu gorących wód, czerpanych z głębokości 1640 metrów, o temperaturze 64°C. Instalacja technologiczna ciepłowni, to szereg prototypowych rozwiązań, do których w latach 2012-2014 dołączył projekt zapobiegania kolmatacji, w otworach zatłaczających.
www.acidizing.com.pl

Wszelką pomoc w sprawach warunków i przyłączenia do sieci można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozwoju oraz Dziale Technicznym pod nr 91 5702 796 wew. 10,13,14.
Ogłoszenie

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu sp. z o.o. Geotermia Pyrzyce

Geotermia Pyrzyce sp. z o.o. – niezawodny producent energii cieplnej z wód geotermalnych.