Aktualności


We wrześniu 2012 Geotermia otrzymała dotację z programu LIFE+ i NFOŚiGW na realizację projektu demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy […]

Innowacja – Super Miękkie Kwasowanie