Cechy pyrzyckiej solankiKryształ soliWody termalne w basenie technologicznymKryształ soliKryształ soli

Skład wody z ujęcia w Pyrzycach

Pyrzycka solanka jest to 11,56 % hipertermalna woda chlorkowa,sodowa, bromkowa, jodkowa, żelazista, manganowa, borowa.

  Skład wody(*):

 • 101,23 mg/dm³ bromków
 • 4,11 mg/dm³ jodków
 • 14,97 mg/dm³ żelaza
 • 1,25 mg/dm³ manganu
 • 55,5 mg/dm³ kwasu metaborowego
  Wykonane ponowne pomiary w roku 2001 są zgodne z normami:

 • PN-75C-04617/02 (chlorki)
 • PN-90C-04540/01 (odczyn)
 • procedura badawcza PB-01 (siarczany)
  Podstawowe wartości:

 • chlorki Cl/l – 42
 • odczyn pH 8,12
 • siarczany SO4/l – 74

Woda z otworu zawiera 115,59 g/dm3 składników stałych, wśród anionów przeważa chlorkowy.
Woda ta w rozcieńczeniu 2-5% wykazuje właściwości lecznicze i może być stosowana w basenach solankowych, kompleksach rekreacyjnych np. tężniach, przy wspomaganiu leczenia chorób skórnych, układu krążenia, kostno-stawowego.

(*)Dane źródłowe: na podstawie „Analizy fizyko chemicznej wody z otworu GT-2 w Pyrzycach” rok 1993, wykonanie- Biuro Projektów „Balneoprojekt” w Warszawie.