Cele


  • Budowa kolejnego otworu wydobywczego GT-1 Bis. Produkcja energii cieplnej z OZE jest priorytetem Spółki
  • Nowe przyłącza w mieście, efektywne wykorzystanie dotacji na realizacje inwestycji oraz prac badawczo-rozwojowych
  • Poprawa efektywności i optymalizacja pracy układu geotermalnego oraz uzyskanie 65% produkcji ciepła ze źródeł geotermalnych
  • Współpraca ze wspólnotami, Spółdzielniami Mieszkaniowymi przy realizacji przyłączy na ciepłą wodę użytkową
  • W naszej ofercie zawsze konkurencyjna cena i serwis!

Geotermia Pyrzyce – Ciepło z pewnego źródła!