Edukacja Ekologiczna


Z roku na rok wzrasta zainteresowanie nauczycieli wykorzystaniem tematyki odnawialnych źródeł energii w prowadzonej edukacji na lekcjach przyrody, chemii, fizyki, ekologii, ale również kadry akademickiej, która zachęca studentów do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących funkcjonowania pyrzyckiej ciepłowni nie tylko w pracach dyplomowych. Odwiedzają nas maluchy z przedszkoli w Pyrzycach, ale również mali goście z innych powiatów i gmin.

Podziękowania za wspólny czas to nie tylko zdjęcia, ale pamiątkowe laurki i efekty organizowanych konkursów.

Wielkie zainteresowanie budzi również miniaturowy młyn wodny z wodą termalną.

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna

Jedyną niedogodnością przy prowadzeniu edukacji ekologicznej jest brak środków finansowych na rozbudowę materialnej bazy informacyjnej w formie folderów, opracowań, fotografii czy sprzętu do prezentacji multimedialnej. Choć Spółka posiada bardzo skromne warunki lokalowe (nieduża sala konferencyjna), zajęcia odbywają się na miejscu lub w plenerze, co również z wielkim zadowoleniem przyjmuje młodzież i dzieci. Wkrótce zamierzamy ubiegać się o dotację na rozbudowę bazy i zapewnienie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych. Zapraszamy!
Celem edukacji prowadzonej w spółce jest rzetelny przekaz, który wzbudzi i rozwinie dalsze zainteresowanie wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i wskaże społeczeństwu znaczenie i zalety takich rozwiązań.