Informacje dla klientów


Ceny ciepła

Pliki do pobrania – cenniki, umowy, regulaminy i zarządzenia

Od 1 lutego 2017 obowiązuje nowa taryfa dla ciepła
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania nowych przyłączy
Wstępna deklaracja podłączeniowa
Wniosek o określenie warunków przyłączenia w obiekcie
Umowa o dostawę ciepła
Ogólne warunki umowy dostawy ciepła
Informacje ogólne - Taryfa 2017

O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Sprzedawca wprowadza Taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.