Obszar funkcjonowania


Mapa większych węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych w obrębie miasta

Do systemu ciepłowniczego włączeni są:

  • przedsiębiorcy
  • budynki spółdzielcze i wspólnoty
  • obiekty użyteczności publicznej SPZOS Pyrzyce, Starostwo Powiatowe, Ratusz, banki, sklepy sieciowe, butiki
  • szkoły, przedszkola, dom kultury
  • domy jednorodzinne

Roczna sprzedaż ciepła powyżej 80 tys. GJ
Moc zamówiona 16 MW

GimnazjumRatuszPyrzycki Dom KulturyOsiedla wielorodzinneBudynek Starostwa