Przetargi


Przetarg 1

Geotermia Pyrzyce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na nadzór i dozór geologiczny podczas realizacji prac określonych w opracowaniu „Projekt robót geologicznych dla kierunkowego otworu geotermalnego Pyrzyce GT-1 bis”

 1. Do zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia będą wchodziły:
  1. Pełnienie nadzoru geologicznego podczas wykonywania wszelkich prac
  2. Sprawowanie dozoru geologicznego w systemie wielozmianowego ruchu ciągłego
  3. Wykonanie laboratoryjnych badań prób:
   • skał w zakresie składu petrograficznego i własności fizyko-chemicznych
   • wód złożowych w zakresie własności fizyko-chemicznych i przydatności do wykorzystania w balneologii
   • gazu złożowego w celu ustalenia jego składu
  4. Opracowanie dokumentacji otworowej, powykonawczej
  5. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód ujętych wykonanym otworem geotermalnym
  6. Opracowanie wniosku koncesyjnego wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Planowany okres prac: luty – lipiec 2017r
 3. Termin złożenia ofert: 30 grudzień 2016r
 4. Planowany okres podpisania umowy – styczeń 2017r
 5. Po złożeniu ofert Geotermia Pyrzyce zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu wyłonienia wykonawcy prac
 6. Załączniki: „Projekt robót geologicznych dla kierunkowego otworu geotermalnego Pyrzyce GT-1 bis”

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Wyniki przetargu


Przetarg 2

Przetarg na wykonanie kierunkowego otworu geotermalnego

 • Pismo przewodnie z zaproszeniem do przetargu
 • Specyfikacja Warunków Przetargowych – SWP
 • Załącznik do SWP nr 1 – Przedmiar robót
 • Załącznik do SWP nr 2 – projekt robót geologicznych z załącznikami – 12 poz.

W pliku specyfikacja.pdf wkradł się błąd. Prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: geotermia@inet.pl

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI


Przetarg 3

Przetarg na wykonanie instalacji technologicznej dla nowo wierconego otworu GT1bis

 • Specyfikacja Warunków Przetargowych – SWP
 • Przedmiar robót
 • Projekt robót wraz z załącznikami – 9 poz.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Pobierz załącznik – Odpowiedź na pytania

Zmiana terminu składania ofert.

W związku z prośbą jednego z uczestników przetargu o zmianę terminu składania ofert informuję, że nowy termin został ustalony na dzień 14 stycznia 2017r.

Wyniki przetargu

Informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2017 r., Komisja Przetargowa Spółki z o.o. Geotermia Pyrzyce, po zapoznaniu się z ofertami, które wpłynęły, w związku z ogłoszonym przetargiem 16 grudnia 2016 r. , na – Wykonanie instalacji technologicznej GT1 bis oraz dostosowanie instalacji geotermalnej do nowych potrzeb na otworach GT-1 i GT-3, dokonała wyboru oferty firmy Piotr Słowik, Jadran, ul. Bursztynowa 23/6, 20-566 Lublin.