Ochrona środowiska


W wyniku zastąpienia starych kotłowni nowoczesnym systemem ciepłowniczym uzyskano korzyści wynikające z wielokrotnego zmniejszenia się emisji zanieczyszczeń. Spółka zalicza do swych osiągnięć prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej oraz zabiegi zmierzające do zmiany wizerunku w otoczeniu lokalnym jak i zewnętrznym.

Efekt ekologiczny, uzyskany za rok 2016 (przy udziale energii geotermalnej w produkcji całkowitej na poziomie ok. 60% ) przedstawia się następująco:

 a

Rodzaj zanieczyszczenia Przed uruchomieniem ciepłowni 2016 rok (Mg/rok) Efekt ekologiczny (Mg/rok)
Tlenki azotu NOx 263,00 5,04 257,96
Tlenek węgla CO 2760,00 0,37 2759,63
Pyły 241,00 0,02 240,98
Dwutlenek węgla CO2 85938,00 2674,20 83263,80
Dwutlenek siarki SO2 1158,00 0,00 1158,00

 

Emisja przed uruchomieniem ciepłowni zgodna z potwierdzeniem efektu ekologicznego przez PIOŚ Szczecin w dniu 20.05.1997 r. Wielkość emisji zanieczyszczeń określona została w oparciu o Ustawę Prawo Ochrony Środowiska (z 27.04.2001 r.)