Inwestycje


Wiertnia Gt-1 bis Węzeł dwufunkcyjny w budynku wspólnoty Wiertnia – GT-1 bis Urządzenie do super miękkiego kwasowania

  • Spółka realizuje budowę kolejnego otworu geotermalnego GT-1 Bis, który będzie pełnił funkcję otworu wydobywczego na wiele kolejnych dekad
  • Realizujemy kolejne, nowe przyłącza w mieście m.in. na osiedlu Pod Lipami
  • Zakończyliśmy prace optymalizacyjne oraz automatykę na hali ciepłowni i na węzłach w mieście
  • Efektywność i optymalizacja pracy układu geotermalnego oraz uzyskanie 65% produkcji ciepła z geotermii – to nasz priorytet na najbliższy czas!
  • Planujemy podłączenie dużego obiektu handlowego w mieście
  • Proponujemy współpracę w realizacji przyłączy i węzłów na ciepło i ciepłą wodę użytkową, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych. Oferujemy konkurencyjną cenę i pełny serwis. Zainteresowane Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe zapraszamy bezpośrednio do kontaktu z pracownikami Spółki
  • Nowoczesny węzeł cieplny zainstalowany w budynku użyteczności publicznej na dostawę ciepła i ciepłej wody użytkowej

    Węzeł cieplkny